PRISLISTA: 

Denna prislista innehåller alla de olika behandlingar vi utför. Referenspriset är från försäkringskassan. 

Art. nr. 

Beskrivning 

Referenspris  

Vårt pris

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare  830  830
103 Akut eller kompletterande undersökning,
utförd av tandläkare
 365  499
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning,
utförd av tandläkare
1 035 1 598
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 705 1 926
111 Basundersökning utförd av tandhygienist  610  670
112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning,
utförd av tandhygienist

 805 1 095
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist  255  399
114 Kompletterande parodontal undersökning eller
kariesutredning utförd av tandhygie
 480  650
121 Röntgenundersökning av enskild tand  55  95
122 Röntgenundersökning, delstatus  235  335
123 Röntgenundersökning, helstatus  795 1 051
124 Panoramaröntgenundersökning  520  633
125 Röntgenundersökning, extraoral  510  633
126 Röntgenundersökning omfattande  965 1 161
131 Tomografiundersökning, en kvadrant  965 1 161
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 250 1 491
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus,
käkled eller traumautredning
1 540 1 755
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 825 2 019
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering  620  655
161 Salivsekretionsmätning  570  655
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning  320  496
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)  960 1 750
201 Information eller instruktion vid risk för
munhälsorelaterade sjukdomar eller pr
 435  512
204 Profylaxskena, per skena  765  831
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring,
kortare behandlingstid
 160  232
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring  320  496
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten  255  349
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande  475  549
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande  755  1099
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling  400  520
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder  745  959
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 610 2 059
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
 450  545
312 Uppföljande information eller instruktion vid
munhälsorelaterade sjukdomar eller
 160  215
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer  980 1 491
314 Beteendemedicinsk behandling  455  710
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom  485  545
322 Stegvis exkavering 1 095 1 315
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
mindre omfattning
 475  599
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
större omfattning
 960 1 269
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
särskilt tidskrävande behandling
1 425 1 995
362 Lustgassedering, per gång  825 1 095
401 Tanduttagning, en tand 1 005 1 250
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 660 1 975
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel  180  232
404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma
kvadrant och/eller annan

3 060 3 576
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 080 4 571
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 005 1 128
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 010 2 459
420 Implantat, per styck 2 620 3 246
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 525 4 076
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 465 1 926
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
två eller tre implantat
4 695 5 622
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat
vid tvåstegsteknik
1 645 2 151
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
fyra eller fler implantat
6 480 7 673
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 195 2 806
427 Benaugmentation med egen benvävnad,
per operationstillfälle
3 875 5 473
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial,
per operationstillfälle
4 665 7 426
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 840 4 395
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1 475 1 156
435 Avlägsnande av ett implantat 1 005 1 128
436 Avlägsnande av implantat, enkel  180  259
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder
eller kirurgisk behandlin
2 485 3 075
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder,
per operationstillfälle
3 515 3 955
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat,
per operation
3 350 3 801
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler,
eller vid t
4 560 5 121
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat
eller fler, e
4 560 5 121
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein,
tilläggsåtgärd
1 805 2 151
447 Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd,
per operationstillfälle
1 220 1 596
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd,
per operationstillfälle
 735 1 084
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd  315  347
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 325 3 949
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 005 4 355
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 030 5 499
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 485 6 546
521 Akut endodontisk behandling  785 1 013
522 Komplicerad kanallokalisation  785  919
523 Stiftborttagning 1 150 1 755
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 590 4 065
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma
operationstillfälle, tillä
1 010 1 271
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per
3 420 3 955
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per
3 420 3 955
603 Reponeringsskena, per skena 5 170 5 495
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på
bettfysiologiska indikationer,
2 110 2 481
606 Motorisk aktivering  480  545
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering  735  952
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand  595  899
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand  945 1 195
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 125 1 599
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar  760 1 050
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 115 1 599
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490 1 950
706S Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490 1 821
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 695 1 975
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi  540  721
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5 710 6 595
800P Permanent tandstödd krona porslin, en per käke 5 710 7 189
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 395 5 260
801e Krona   4 687
801P Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 395 6 595
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 095 3 471
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 470 1 755
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 190 3 259
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 750 2 195
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 370 3 801
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 350 2 844
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 300 3 944
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led,
per led
990 1266
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand
eller implantat, per stöd
 550  600
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 445 2 047
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 425 5 165
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 650 8 685
815 Sadelkrona 5 145 5 495
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 680 4 285
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 110 5 605
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 870 13 085
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
innerkrona eller attachment
12 285 12 975
826 Attachments, per styck  95  166
827 Hel underkäksprotes 9 080 10 775
828 Hel överkäksprotes 9 080 10 775
829 Immediatprotes, hel käke 6 885 7 695
831 Justering av avtagbar protes  370  435
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 240 1 530
833 Rebasering av protes 2 520 2 855
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 945 2 415
835 Rebasering och lagning av protes 2 980 3 471
836 Komplicerad lagning av protes 3 830 4 395
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning
av ny del utförs vilke
6 510 7 002
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 945 3 295
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 2 195
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning,
eller bett
5 315 5 770
847 Klammerplåt 3 830 4 065
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering
med fyllningsmaterial.
 535  765
850 Implantatförankrad krona, en per käke 7 780 8 575
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6 000 6 595
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 190 2 712
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 120 2 393
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat,
per implantat
 435  501
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1160 1535
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd
krona på impla
 380  435
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 155 1 722
858e eDistans inklusive centrumskruv, per styck   1 722
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31 440 34 706
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat 34 905 42 599
B Tandblekning båda käkarna   4 200
BM Tandblekning material 1st ampull    250
Invisa Invisalign behandling   7 500