PRISLISTA: 

Denna prislista innehåller alla de olika behandlingar vi utför. Referenspriset är från försäkringskassan. 

Art. nr. 

Beskrivning 

Referenspris  

Vårt pris

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 850
103 Akut eller kompletterande undersökning,
utförd av tandläkare
370 530
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning,
utförd av tandläkare
1 055 1 140
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 725 2 010
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 635 710
112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning,
utförd av tandhygienist

825 835
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist 270 255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller
kariesutredning utförd av tandhygie
510 580
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 95
122 Röntgenundersökning, delstatus 350
123 Röntgenundersökning, helstatus 805 1 159
124 Panoramaröntgenundersökning 525 625
125 Röntgenundersökning, extraoral 515
126 Röntgenundersökning omfattande 985
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 985
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 250 1 270
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus,
käkled eller traumautredning
1 560
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 845
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 595 720
161 Salivsekretionsmätning 600 780
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 330 550
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 980 1 060
201 Information eller instruktion vid risk för
munhälsorelaterade sjukdomar eller pr
415 435
204 Profylaxskena, per skena 795 765
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring,
kortare behandlingstid
170 190
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 340 320
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 299
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 599
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 985
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 405 659
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 760 1 299
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 125 1 205
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
415 499
312 Uppföljande information eller instruktion vid
munhälsorelaterade sjukdomar eller
165 198
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 035 1 080
314 Beteendemedicinsk behandling 480 555
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 420 485
322 Stegvis exkavering 1 115 1 205
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
mindre omfattning
500 659
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
större omfattning
1 015 1 259
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
särskilt tidskrävande behandling
1 505 1 799
362 Lustgassedering, per gång 825 825
401 Tanduttagning, en tand 1 025 1 299
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 690 2 129
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 399
404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma
kvadrant och/eller annan

3 120 4 485
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 160 5 995
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 025 1 205
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 055 3 299
420 Implantat, per styck 2 815 4 998
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 620 14 995
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 505 1 900
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
två eller tre implantat
4 830 17 998
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat
vid tvåstegsteknik
1 690 3 998
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
fyra eller fler implantat
6 665 19 889
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 255 3 500
427 Benaugmentation med egen benvävnad,
per operationstillfälle
3 975 4 998
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial,
per operationstillfälle
4 805 5 998
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 920 4 640
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1 510 1 820
435 Avlägsnande av ett implantat 1 025 1 255
436 Avlägsnande av implantat, enkel 185 225
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder
eller kirurgisk behandlin
2 535 3 015
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder,
per operationstillfälle
3 585 4 315
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat,
per operation
3 415 4 105
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler,
eller vid t
4 650 5 625
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat
eller fler, e
4 650 5 625
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein,
tilläggsåtgärd
1 815 3 989
447 Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd,
per operationstillfälle
225 3 598
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd,
per operationstillfälle
745 905
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 325 399
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 395 4 159
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 095 4 598
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 135 5 989
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 600 6 299
521 Akut endodontisk behandling 800 1 250
522 Komplicerad kanallokalisation 805 989
523 Stiftborttagning 1 170 1 360
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 660 4 989
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma
operationstillfälle, tillä
1 030 2 988
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per
3 530 3 940
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per
3 530 3 940
603 Reponeringsskena, per skena 5 605
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på
bettfysiologiska indikationer,
110 425
606 Motorisk aktivering 510 585
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 750 870
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 605 945
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 960 1 270
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 145 1 599
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 775 1 299
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 140 1 599
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 515 1 995
706S Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490 1 515
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 725 2 040
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 545 759
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5 755 6 550
800P Permanent tandstödd krona porslin, en per käke 5 710 5 755
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 470 6 090
801e Krona 9 090
801P Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 395 4 470
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 150 4 599
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 505 1 998
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 205 2 998
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 875 2 205
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 425 3 575
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 455 3 390
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 360 3 805
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led,
per led
1 050 1 170
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand
eller implantat, per stöd
560 998
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 470 1 825
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 490 5 090
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 760 8 675
815 Sadelkrona 5 195 6 560
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 660 4 185
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 160 5 989
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 975 12 870
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
innerkrona eller attachment
12 420 14 050
826 Attachments, per styck 95 105
827 Hel underkäksprotes 9 270 10 899
828 Hel överkäksprotes 9 270 10 899
829 Immediatprotes, hel käke 6 950 8 050
831 Justering av avtagbar protes 375 498
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 255 1 598
833 Rebasering av protes 2 550 2 920
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 950 2 598
835 Rebasering och lagning av protes 3 035 3 989
836 Komplicerad lagning av protes 3 810 4 598
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning
av ny del utförs vilke
6 575 7 310
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 985 3 390
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 935 2 398
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning,
eller bett
5 055 5 710
847 Klammerplåt 3 960 4 420
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering
med fyllningsmaterial.
545 920
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 105 10 998
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6 285 9 885
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 205 4 998
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 145 2 385
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat,
per implantat
540 435
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1 290 1 340
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd
krona på impla
490 380
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 255 1 155
858e eDistans inklusive centrumskruv, per styck 1 722
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31 860 34 105
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat 35 370 37 565
B Tandblekning båda käkarna 4 200
BM Tandblekning material 1st ampull 250
Invisa Invisalign behandling 35 000