Prisexempel behandlingar

OBS! Du som patient betalar mindre för behandlingar som överskrider 3000 kr. Försäkringskassan betalar då en del av dina kostnader. Det gäller under en behandlingsperiod. Behandlingsperioden är ett år. Fråga oss om vad just din behandling kommer att kosta. Se fullständig prislista här

Undersökning 830 kr
Mindre lagning 798 kr
Större lagning  1860 kr
Mindre rotfylning 3799 kr
Större rotfyllning 5 399 kr
Tanduttdragning mindre 1 156 kr      
Tanduttdragning större tand 1 975 kr    
Tandblekning 4 200 kr
Tandkrona 6 595 kr
Tandprotes 13 085 kr

 

Se fullständig prislista

Tandvårdsstöd

I Sverige får alla varje år rätt till nytt tandvårdsbidrag den 1 Juli. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka om bidraget utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är. Kom ihåg att bidraget endast kan användas vid ett tillfälle under ett år och inte får användas för kosmetiska behandlingar så som tandblekning.

Från det år som du fyller 23 år, till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år. En person under 20 år får ej tandvårdsbidrag. Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 150 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.

Läs mer om Tandvårdsbidraget på Försäkringskassans hemsida här

Högkostnadsskydd


Försäkringskassan tillhandahåller även ett högkostnadsskydd. Skyddet är ett stöd vid större behandlingar, och innebär att du som patient endast behöver betala en del av behandlingens kostnad. Då vi är anslutna till Försäkringskassan behöver du ej vidta några åtgärder för att ta del av högkostnadsskyddet. Förfarandet sker istället direkt mellan kliniken och Försäkringskassan.

Mälardalens tandklinik Västerås delbetala Alma
Mälardalens tandklinik Västerås försäkringskassan
Mälardalens tandklinik Västerås Payson