Tandblekning

 

 

Vill du ha vitare tänder? Hos oss på Mälardalens Tandklinik kan du få professionell tandblekning på ett säkert sätt.

Alla människor har olika grundfärg på sina tänder. Den kan vara mer eller mindre vit och skifta i gult, brunt, blått eller grått. En rätt genomförd tandblekning kan ge vitare tänder och ett vackert leende. Det är tryggt att bleka tänderna hos oss.

 

Förutsättningar

Genom att vi bedömer dina tänder och mun före tandblekningen försäkrar du dig om att dina tänder är i gott skick och minskar risken för fläckar, skador på tandköttet och svåra ilningar.
Om du har fyllningar ska de vara av god kvalitet och det får förstås inte finnas något hål i tänderna.
Ditt tandkött ska vara friskt och beläggningar eller tandsten ska tas bort.
Ifall du har många fyllningar eller annat som skulle kunna innebära risker, kan tandläkaren även behöva göra en inledande undersökning. Du får i så fall ett kostnadsförslag att ta ställning till.
För att bleka tänderna måste du vara över 18 år och inte vara gravid eller amma, enligt Läkemedelsverkets regler.

Blekning av enstaka rotfyllda tänder 

Ibland räcker det med blekning av enstaka tänder som är mörkare än de övriga tänderna.
Tandblekning av en enstaka tand som missfärgats inifrån börjar med att tandläkaren tar bort gamla fyllningar och annat som kan ha bidragit till missfärgningen.

Tandläkaren gör en öppning på tandens baksida och bleker den inifrån. Efter cirka en vecka kontrollerar tandläkaren resultatet. Om det behövs upprepas behandlingen. Behandlingen avslutas med att tandläkaren gör en fyllning med ett tandfärgat material.

Blekning av flera tänder

Vi tillverkar en personligt utformad skena i mjukplast. Sedan får du noggranna anvisningar så att du kan göra behandlingen hemma på dagen eller natten.
En blekgel läggs i skenan innan du sätter den på tänderna.

Behandlingen upprepas dagligen under 3-8 tillfällen.
Du ska dessutom stärka tänderna med fluor.

Tandblekning innebär oftast tre besök hos tandvården, då ingår också en efterkontroll där tandläkaren eller tandhygienisten undersöker tänder och tandkött.

Efter tandblekningen 

För att resultatet ska stå sig längre ska du vara noga med din munhygien även i fortsättningen. Den närmaste tiden efter behandlingen är det viktigt att du undviker tobak, kaffe, te, vin och annat som kan missfärga tänderna. Tänk också på att blekning av tänder kan leda till att tänderna kan bli extra känsliga för värme och kyla. Det går normalt över efter en tid.

Alternativ till tandblekning
Om du har missfärgningar på dina tänder kan det ibland räcka med att tandhygienisten gör en professionell tandrengöring och putsar dina tänder för att du ska få vitare tänder

Lagningar

 

 

Behöver du laga en tand? Vi erbjuder lagning, eller fyllning som det också kallas. Först undersöker, och vid behov röntgar, tandläkaren tänderna.

Om du vill får du bedövning innan behandlingen börjar. Bedövningen gör det enklare att slappna av. För att få bort all karies behöver tandläkaren ofta borra. Därefter gör tandläkaren rent och fyller igen hålet.

Tandborttagning

 

 

Ibland blir en tand så skadad eller infekterad att den inte går att rädda. Då måste den tas bort. Det händer också att friska tänder behöver tas ut, till exempel visdomständer som inte får plats.

Tandläkare börjar med att undersöka tanden och ta en röntgenbild för att se hur tanden sitter fast. Därefter får du bedövning.

Rotfyllning

 


Om en tands inre är skadat kan det leda till infektion. Efter att tanden har gjorts ren och rotfyllts kan den fungera som vanligt igen.

Om ett hål har blivit djupt kan det skada tandens inre. Det kan leda till att det bildas bakterier som leder till en bakterieinfektion i tandens rotkanal.Det är infektionen som gör att du får tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas, till exempel vid kraftig tandpressning. Efter en lyckad rotbehandling med rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen. Vid komplicerade eller särskilda behov remitterar vi dig vidare till specialisttandvården.

Så går en rotfyllning till

Innan en rotbehandling påbörjas undersöker och röntgar tandläkaren tanden. Därefter öppnas en väg in till rotkanalen för att ta bort resterna av tandpulpan och göra rent i rotkanalen. Den tomma rotkanalen fylls sedan med guttaperka, ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden. Allra sist fylls öppningen igen på samma sätt som när man lagar ett vanligt hål. Ibland behövs det mer än ett tillfälle för att behandla tanden. I de fallen fyller man tanden med ett bakteriedödande medel som får verka innan man rotfyller den. Under tiden får du en provisorisk fyllning.

Lätt och smärtfri behandling

Rotfyllningen är smärtfri. Om nerverna i rotkanalen dödats av bakterierna har du kanske inte ens märkt att du har en infektion. Det upptäcks ofta först på röntgenbilderna. Om nerverna är döda är känseln i tanden borta. Är nerverna och tanden känsliga får du självklart bedövning.

Kronor & Broar


Tandkrona 

Om stora delar av en tand saknas på grund av att den blivit lagad många gånger eller skadats på något sätt, kan tanden behöva ersättas med en konstgjord tand, en så kallad krona. Det går till så att tanden först slipas för att ge plats åt kronmaterialet. Sedan tillverkar en tandtekniker en krona som till färg och form stämmer överens med dina tänder i övrigt. Kronan kan tillverkas av olika material.

De vanligaste är porslin, en kombination av porslin och metall eller helkeramiska material. Ifall den skadade tanden saknar en stor del av tandkronan och är rotfylld kan man fästa en pelare i roten. Kronan fästs sedan på pelare av metall. Om allt passar vid provningen hos tandläkaren, sätts kronan fast med hjälp av ett tandcement. Behandlingen kräver några besök hos tandläkaren med och tar vanligtvis 1-2 veckor. Du får en plastkrona som skydd under tiden.

Tandbro

Om en eller flera tänder saknas kan en bro fungera som ersättning. De närliggande tänderna som då måste vara friska, används som stöd och fäste för bron. Stödtänderna slipas till på liknande sätt som när man gör en krona. En tandtekniker gör bron efter tandläkarens anvisningar. Den kan omfatta allt upp till fjorton tänder, det vill säga en hel käke. Materialet är detsamma som för en enstaka krona – porslin, en kombination av porslin och metall eller helkeramiska material. Det brukar behövas minst tre till fyra behandlingstillfällen för en färdig och inprovad bro.

 

Viktigt med bra munhygien 

Det kan lätt samlas bakterier i skarven mellan kronan eller bron och den ursprungliga tanden. Eftersom det kan vara svårt att komma åt med tandborsten kan det vara bra att använda en specialtandtråd eller mellanrumsborste. Prata med din tandläkare eller tandhygienist så får du råd.

Porslinfasader

Vill du dölja fula fyllningar, ojämnheter, mellanrum och missfärgningar? Skalfasader eller porslinsinlägg kan vara en lösning. Skalfasader, som ibland även kallas porslinsfasader, görs i regel på framtänder och porslinsinlägg på tuggtänder. Före behandlingen undersöker och röntgar tandläkaren dina tänder.

En skalfasad är en ersättning för en skadad eller missfärgad del av emaljen på framsidan av en tand. Den görs oftast i porslin, så kallad porslinsfasad, och kan vara en ersättning för en avslagen bit av en tand. Med hjälp av en fasad kan tandläkaren också bredda en framtand för att fylla ut ett störande mellanrum.

När du ska få en skalfasad börjar tandläkaren med att ta bort eventuell skadad emalj och forma tandytan genom en lätt slipning. Efter avtryck och val av passande färg skapar en tandtekniker fasaden. Efter provning “klistras” denna fast på tanden. Den nya ytan ska vara så tunn som möjligt.

Porslinsinlägg
Porslinsinlägg eller keramiska inlägg görs på tänder längre in i munnen. De ersätter ofta en större kariesskadad del av en tand eller stora och fula fyllningar. Porslinsinlägget har stora likheter med en riktig tand, både till färg och till form.

Proteser

 

En protes kan ersätta några eller alla tänder i en käke. Protesen anpassas och tillverkas speciellt för dig och dina behov. Det finns två olika sorters avtagbara proteser, delprotes och helprotes.

Delprotes
Delprotes är vanligast. Den fästs i kvarvarande tänder med mekaniska fästen. 

Helprotes 
Helprotes behövs om du har förlorat alla tänderna i en käke eller om återstående tänder inte håller att fästa i en delprotes. Helprotesen sitter kvar med hjälp av suget mellan protesen och gommen.

Implantat


Om du har förlorat en eller flera tänder kan du behöva få nya, konstgjorda tänder. Kanske behöver du ett eller flera implantat att fästa de konstgjorda tänderna på. Om du har förlorat flera eller alla tänder kan implantatet också användas för att fästa andra typer av tandersättningar. Ett implantat är en slags konstgjord rot i form av en skruv av titan med flera delar, som tandläkaren skruvar fast i käkbenet vid en operation.

Implantat är idag den bästa tekniken för att skapa nya, konstgjorda tänder. Än så länge är den också den dyraste. Att ersätta tänder med implantat är en ganska lång process, men när de väl är på plats fungerar de som riktiga tänder. Titanets unika egenskap att växa samman med käkbenet gör implantatmetoden möjlig.

Så går det till att få implantat
Vi erbjuder implantatbehandling på vår klinik. Boka en vanlig undersökning och meddela oss gärna vid bokningstillfället att du är intresserad av implanta