Prisexempel behandlingar:

OBS!

Du som patient betalar mindre för behandlingar som överskrider 300kr. Försäkringskassan betalar då en del av dina kostnader. Det gäller under en behandlingsperiod. Behandlingsperioden är ett år. Fråga oss om vad just din behandling kommer att kosta. Se fullständig prislista här

Undersökning  830 kr

Mindre lagning 798 kr

Större lagning  1860 kr

Mindre rotfylning 3799 kr

Större rotfyllning 5 399kr kr

Tanduttdragning mindre 1 156 kr      

Tanduttdragning större tand 1 975 kr    

Tandblekning 4 200 kr

Tandkrona 6 595 kr

Tandprotes 13 085 kr


Tandvårdsstöd

I Sverige får alla varje år rätt till nytt tandvårdsbidrag den 1 Juli. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka om bidraget utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är. Kom ihåg att bidraget endast kan användas vid ett tillfälle under ett år och inte får användas för kosmetiska behandlingar så som tandblekning.

Från det år som du fyller 23 år, till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år. En person under 20 år får ej tandvårdsbidrag.
Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 150 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.

Läs mer om Tandvårdsbidraget på Försäkringskassans hemsida här

Högkostnadsskydd

Försäkringskassan tillhandahåller även ett högkostnadsskydd. Skyddet är ett stöd vid större behandlingar, och innebär att du som patient endast behöver betala en del av behandlingens kostnad. Då vi är anslutna till Försäkringskassan behöver du ej vidta några åtgärder för att ta del av högkostnadsskyddet. Förfarandet sker istället direkt mellan kliniken och Försäkringskassan.

 

Delbetala via Alma

Om du önskar kan du dela upp din betalning eller betala via faktura på minst 14 dagar. Läs mer om finansieringsmöjligheterna här

Försäkringskassan

Kliniken är ansluten till försäkringskassan och det allmänna tandvårdsstödet. Detta möjliggör att du som patient ofta har rätt till ett ekonomiskt stöd i samband med behandling. Nedan redogörs i närmare detalj för det regelverk som tillämpas i samband med högkostnadsskydd och tandvårdsstöd.

Betalning med Payson

Payson är en betalningstjänst för att betala på internet. Med Payson som betalningsalternativ kan du betala med kredit/betalkort, Internetbank och faktura. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.